Συνεχίζεται το έργο αντικατάστασης του δικτύου άρδευσης στους Μύθους Ιεράπετρας

Την περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης του δικτύου άρδευσης στην Κοινότητα των Μύθων, επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης,  μαζί με τον Αντιδήμαρχο της Δ.Υ.Α.Α. κ. Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας των Μύθων, κ. Γεώργιο Ταυλάκη, τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Α.Α. κ. Μιχαήλ Καβουσανό και υπαλλήλους της Υπηρεσίας, προκειμένου να επιθεωρήσει τις αρδευτικές εργασίες και να ενημερωθεί για το χρονοδιάγραμμα περαίωσής τους.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή μετά και την επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου,  ξεκίνησε και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης μήκους 650m που συνδέει τη γεώτρηση με τον «Απηγανιά» και το «Σελί».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας:

«Από την πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε τις αρδευτικές δυσκολίες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κοινότητας των Μύθων, προχωρήσαμε, μετά και τα έργα των δύο νέων δεξαμενών και των δικτύων άρδευσης που έχουμε ήδη υλοποιήσει, στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου δικτύου επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αν και εμφανίζει αρκετά εμπόδια στην εκτέλεσή του λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους, είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό λόγω των προδιαγραφών και της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του.

Επιδίωξή μας είναι να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν.

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ταυλάκη, για την εξαιρετική συνεργασία».