Δελτίο Τύπου

Ενημερωτική Συνάντηση με το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  Στόχος  του Αντιδημάρχου να γίνουν  άμεσα ριζικές αλλαγές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Με προσωπικό ασφαλείας από τις 12:00 – 14:00 θα λειτουργήσου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η  Υπηρεσία Καθαριότητας, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων του Δήμου Ιεράπετρας λόγω πραγματοποίησης ενημερωτικής συνάντησης  με τους εργαζομένους των παραπάνω υπηρεσιών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω συνάντηση οργανώνεται από την Υπηρεσία και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Α. Πανταζή  στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πολιτική που θα ακολουθηθεί στον τομέα της καθαριότητας  και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι πολλαπλές ανάγκες καθαριότητας σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας.   

Όπως δήλωσε ο κ. Πανταζής « η καθαριότητα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας που σχετίζεται άμεσα με την εικόνα και το προφίλ της πόλης. Στόχος της υπηρεσίας είναι να κάνει άμεσα ριζικές αλλαγές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο στην πόλη όσο και στις τοπικές κοινότητες, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει  η σημερινή εικόνα και να υιοθετηθούν αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της καθαριότητας στην Ιεράπετρα»


ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                  

Email: ierapetraneaporeia@gmail.com

Facebook Page