Ενημέρωση για τα έργα και τις μελέτες των έργων πού υλοποιούνται στη Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Ιεράπετρας μεταξύ του Δημάρχου, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη, του Προέδρου, κ. Γεωργίου Χατζάκη και μελών της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας παρουσία των αντιδημάρχων και της Γενικής Γραμματέας του Δήμου, κας Θεοδώρας Χριστοδούλου.
Στη συνάντηση υπήρξε αλληλοενημέρωση αναφορικά με τα προβλήματα, τη χρηματοδότηση μέσω της πάγιας προκαταβολής, τα έργα και τις παρεμβάσεις στην πόλη της Ιεράπετρας, της Γρα Λυγιάς, του Κεντριού και του Καπιστρίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα καθημερινότητας (καθαριότητα, ύδρευση, οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός) και σε έργα αυτεπιστασίας.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ανέφερε τα εξής: «Υπήρξε μια εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, στην οποία τους ενημερώσαμε για τα μικρά και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας (αναπλάσεις, παιδικές χαρές, έργα ύδρευσης , λιμενικά κ.α.) και τις μελέτες που συντάσσονται για νέα αναπτυξιακά έργα.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Χατζάκη και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας της Ιεράπετρας για την άψογη συνεργασία και το έργο που έχουν επιτελέσει έως τώρα».