ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

                                                                                Ιεράπετρα, 23.01.2021

Τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην Αγία Φωτεινή επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», κα Μαρία Σακαδάκη, όπου πρόσφατα τοποθετήθηκαν νέα δίκτυα αποχέτευσης.

Κάθε χρόνο ο Δήμος Ιεράπετρας προβαίνει σε συντηρήσεις μέσω διαφόρων παρεμβάσεων σε όλους τους βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Ειδικά, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της Αγίας Φωτεινής απαιτεί συνεχείς συντηρήσεις λόγω της παλαιότητας του κτιρίου.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας: «Παράλληλα με την κατασκευή του νέου ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ το οποίο ολοκληρώνεται δίπλα στον ήδη υπάρχοντα χώρο του βρεφονηπιακού, δρομολογούμε τη μελέτη για την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου βρεφονηπιακού Σταθμού στην Αγία Φωτεινή, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν πολλά περισσότερα παιδιά, σε άρτιες εγκαταστάσεις εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών του Δήμου Ιεράπετρας.

Στηρίζουμε έμπρακτα τις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε το έργο των εκπαιδευτικών και να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά άριστες υποδομές».