Εργασίες διαμόρφωσης πρώην Δημαρχείου Ιεράπετρας

 Ιεράπετρα 02.03.2018

Υπογράφηκε στον Δήμο Ιεράπετρας μεταξύ του Δημάρχου, κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και της εταιρείας «Ορέστης Λάππας, Ε.Δ.Ε.», παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Εμμανουήλ Λουτσέτη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22.243,69€.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης:

 «Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να αποπερατώσει τις πολλαπλές παρεμβάσεις και εργασίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου, ώστε να γίνει λειτουργικό και να μπορέσει στεγάσει τη βιβλιοθήκη της Ιεράπετρας και το Ψηφιακό Μουσείο.

 Αξιοποιούμε ένα ιστορικό κτίριο του Δήμου, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους δημότες και στους επισκέπτες του Δήμου να επωφεληθούν μίας σύγχρονης βιβλιοθήκης.»