Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΑΒΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                                                                                Ιεράπετρα, 18.01.2023

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με απόφασή του ορίζει ως Σύμβουλο αρμόδιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον Κλασσικό Φιλόλογο Καθηγητή, κ. Εμμανουήλ Τζάβλα.

Ο κος Τζάβλας θα είναι επιφορτισμένος με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποβολή προς τον Δήμαρχο προτάσεων και εισηγήσεων για θέματα σχετικών με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συνεργαζόμενος με τους Συλλόγους και τους Φορείς της Πόλης.

Ο κος Τζάβλας θα παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς χρηματική αποζημίωση ή άλλου είδους αμοιβή.

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως Δημοτική Αρχή θέσαμε ως στόχο η πόλη μας να αποκτήσει μια σύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη που θα αποτελέσει κοιτίδα γνώσης και πολιτισμού για τους συμπολίτες μας.

Με πολλή προσπάθεια και εντατική δουλειά κατορθώσαμε σήμερα να είμαστε στο τελευταίο στάδιο πριν την παραδώσουμε προς χρήση στους πολίτες.

Επιδίωξή μας είναι η Βιβλιοθήκη να αποτελέσει τοπόσημο για την Ιεράπετρα με την ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων με σκοπό το άνοιγμα της  προς την κοινωνία και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

Για το σκοπό αυτό αποφάσισα τον ορισμό του κ. Τζάβλα, καταξιωμένου καθηγητή, με τεράστια εμπειρία και αγάπη για τα βιβλία, ο οποίος  έχει έντονο το συναίσθημα της συνεισφοράς στην τοπική κοινωνία ως Συμβούλου μου με αντικείμενο την ομαλή  λειτουργία και την εξέλιξη της Βιβλιοθήκης.

Είμαι σίγουρος ότι από τη θέση του αυτή θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη του κοινού στόχου», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας.