ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟ

                                                                                Ιεράπετρα, 16.02.2021

Διαδοχικές επισκέψεις πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, με τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού, κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη, στις Κοινότητες Σχινοκαψάλων, Ορεινού και Σταυροχωρίου, προκειμένου να παραδώσουν προς χρήση στους κατοίκους τρεις νέες δεξαμενές, μία ύδρευσης (κοινότητα Ορεινού) και δύο άρδευσης (κοινότητες Σχινοκαψάλων και Σταυροχωρίου).

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε ενώπιον τόσο των Προέδρων των Κοινοτήτων, κου Μιχαήλ Πιτροπάκη, κου Εμμανουήλ Κουρμουλάκη και κου Ιωάννη Ζουμπουλάκη, όσο και του Προέδρου του ΤΟΕΒ Κουτσουρά, κ. Νικήτα Παπαδάκη, και του Προέδρου  του ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων, κ. Μιχάλη Χατζάκη-Καζάνη.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας: «Στο πλαίσιο της πολύ στενής συνεργασίας που έχει ο Δήμος Ιεράπετρας με όλους τους ΤΟΕΒ και τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ερχόμαστε σήμερα να παραδώσουμε στους πολίτες άλλες τρεις δεξαμενές, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών των Σχινοκαψάλων, Ορεινού και Σταυροχωρίου.

Μέσα από την κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και την κατασκευή δικτύων που έχει προηγηθεί, στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες των περιοχών με υποδομές που συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής γης εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για τις καλλιέργειες. Παράλληλα, η δεξαμενή ύδρευσης θα παρέχει επάρκεια νερού και βελτιώνει τη συνολική υδροδότηση της κοινότητας Ορεινού της ΔΕ Μακρύ Γιαλού.»