Μαμουνάκης Γεώργιος

Ονομάζομαι Μαμουνάκης Γιώργος του Ιωσήφ και της Δέσποινας. Έχω γεννηθεί το 1991 και κατάγομαι από την Ιεράπετρα και το Μύρτος. Ολοκλήρωσα τον κύκλο των σχολικών μου σπουδών στην Ιεράπετρα (2ο Γυμνάσιο, 2ο Λύκειο), τόπο μόνιμης κατοικίας μου έως το 2009, οπότε και ξεκίνησε η φοίτηση μου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές ολοκληρώθηκαν το 2014 (πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού), με την παρουσίαση της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: “Ανάλυση και σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή Eγλυκάδα, Πάτρας”.

Ακολούθως έγινα δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ίδιου Τμήματος με ειδίκευση στον τομέα «Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος», το οποίο ολοκλήρωσα το 2016 με την παρουσίαση της μεταπτυχιακής μου εργασίας με τίτλο: “Μελέτη του υδροφορέα Γλαύκου: Επαναρύθμιση και χρονική επέκταση του μοντέλου υπόγειων υδάτων και πρώτα αποτελέσματα ποιοτικών χαρακτηριστικών”. Το ερευνητικό έργο κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών οδήγησε στην δημοσίευση δύο εργασιών, στο διεθνές συνέδριο European Geosciences Union General Assembly (2016) και το επιστημονικό περιοδικό Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2017).

Από το 2016 είμαι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώ από το 2017, έχοντας ολοκληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις , εργάζομαι ως ελέυθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός στην πόλη της Ιεράπετρας.